× Witamy! Dzisiejszy czas w formacie ISO 8601: 2020-09-27 19:09:08, Unix, Linux (POSIX): 1601226308
Strefa czasowa, różnica z czasem Greenwich (GMT): Europe/Warsaw, +02:00
Kolejny dzień roku: 271 (1 luty to dzień 32.), kolejny tydzień roku: 39


Unix, Linux (POSIX) ISO 8601


Przelicz znacznik czasu Unix, Linux (POSIX) do formatu ISO 8601

Unix (POSIX) (np.: 1420066801)


ISO 8601 Unix, Linux (POSIX)


Przelicz znacznik czasu w  formacie ISO 8601 do formatu Unix, Linux (POSIX)

ISO 8601:  


Ostatnio przeliczone:Format daty POSIX (Unix timestamp, Linux)

Czas uniksowy, czas POSIX Unix time, POSIX time – to system reprezentacji czasu mierzący liczbę sekund, która upłynęła od 1970 roku (początkiem epoki Uniksa - 1 Styczeń 1970 00:00:00 GMT Epoch).

Rzeczywista liczba sekund jakie upłynęły od początku epoki Uniksa (Epoch) jest większa o liczbę sekund przestępnych z powodu rozbierzności pomiędzy czasem mierzonym przez wzorce czasu (czas wzorca minimalnie wolniejszy), a naturalnym czasem słonecznym.

Sekundy przestępne są zatem dodawane do systemów rozpowszechniających dokładne sygnały czasu (np. DCF77, NTP) w celu synchronizacji uniwersalnego czasu koordynowanego ze średnim czasem słonecznym.

W systemie operacyjnym Unix i pochodnych czas jest przedstawiany jako 32-bitowa liczba sekund, które upłynęły od początku 1970. Przedział czasu jest zatem ograniczony wartośią równą 2 147 483 647.

Pierwsze billion sekund "Unix billennium" od początku epoki Uniksa upłynęło 9 września 2001, godz. 01:46:40 GMT. Systemy uniksowe były odporne na tzw. problem roku 2000. Jednak 32-bitowy Unix time wyczerpie się 19 stycznia 2038 o godz. 03:14:07 UTC – co można nazwać problem roku 2038.

POSIX, epoch, Linux Time Stamp, ISO 8601, UNIX Time Stamp, konwersja online, unix billennium: 1 000 000 000, 2001-09-09 01:46:40 (GMT)

Format daty ISO 8601

W standardzie ISO 8601 daty mogą być przedstawione na trzy różne sposoby: daty kalendarzowe, daty porządkowe i daty tygodniowe. Standard oparty jest na kalendarzu gregoriańskim.

Polski odpowiednik to norma PN-EN 28601:2002

Data kalendarzowa

Rok zapisywany jest za pomocą czterech cyfr. Data początkowa rok 0001 oznacza 1 rok naszej ery., rok 0000 oznacza 1 rok przed n. e. a rok -0001 oznacza 2 rok. p. n. e.

Dzień jest liczony kolejno w każdym miesiącu a data zapisywana jest w formacie YYYY-MM-DD gdzie YYYY oznacza rok, MM kolejny numer miesiąca, a DD kolejny numer dnia.

Czas w ciągu dnia zapisywany jest z dokładnością sekundową w postaci HH:MM:SS.

Pełna data kalendarzowa zapisana w formacie ISO 8601 ma postać: YYYY-MM-DD HH:MM:SS.

Data porządkowa

W dacie porządkowej nie ma podziału na miesiące, a każdy dzień zapisywany jest jako kolejny w skali roku YYYY-DDD (2005-002 oznacza 2 dzień stycznia 2005 roku, a 2012-366 oznacza 31 grudnia 2012, gdzie 2012 jest rokiem przestępnym)

Data tygodniowa

Data zapisana w formacie tygodniowym ma postać 2015W053 co oznacza piąty tydzień, 3 dzień tygodnia, środa (W).